X

 

 

 

SÖRMLAND - NYA TRAFIKAVTAL

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet skall upphandla busstrafiken i södra och västra Sörmland. I upphandlingen ingår stadstrafiken i Nyköping och Katrineholm, i vilka båda bussarna skall vara eldrivna. Hans Danielson har varit s.k. second opinion för upphandlingsunderlaget samt gjort skuggkalkyler för vad anbudspriser kan komma att bli.

Beställare: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

 

 

 

     


Danielson & Co Trafikkonsult ABStengatan 26277 30  Kivik 
hemsida www.danco.seorg nr: 556560-5051