X

 

 

 

GENOMFÖRDA PROJEKT

2017
Skuggkalkyler i samband med SKTM:s upphandling av stadstrafik och regiontrafik i Sörmland [Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - Henrik Posse]
Kurs i upphandling för tjänstemän från kollektivtrafikbranschen /LTH - Helena Svensson]
Resandeundersökning färdtjänst i Lund, maj 2017 [Lunds Kommun - Ronnie Kalén]
Mål, trafikavtal och trafikekonomi för framtida stadstrafik i Jönköping [Jönköpings Länstrafik - Charles Tholin]
Driftkostnadsberäkning av elbusslinjer i Malmö [Skånetrafiken - Björn Erlandsson]
Kalkylmetod och program för kalkylering av transporter [Lunds Kommun - Ingrid Edling]
2016
Utvärdering av omsorgsresor i egen regi [Lunds Kommun - Ronnie Kalén]
Expertgranskning av konsekvenser med olika bussålder i trafikavtal [SL - Kenneth Bure]
Resandeundersökning färdtjänst i Lund, maj 2016 [Lunds Kommun - Ronnie Kalén]
Trafikekonomiska kalkyler för spårvagnstrafik i Malmö och Helsingborg [Skånetrafiken - Mattias Schöith]
Projektledare för upphandling färdtjänst i Lunds kommun [Lunds Kommun - Ronnie Kalén]
Trafikekonomisk kalkyl för skolskjutstrafik [Röke Buss - Lars Erlingsson]
2015

Utredning gällande framtida organisation av färdtjänsten i Lund [Lunds kommun - Ronnie Kalén]

Rådgivning i samband med upphandling av och avtal för den framtida färdtjänsten i Blekinge [Blekingetrafiken-Region Blekinge – Maria Dellqvist]

Kundundersökning våren 2015 bland färdtjänstresenärer [Lunds Kommun - Ronnie Kalén]

Strategisk kollektivtrafikplanering – föreläsning på LTH för trafikplanerare [Lunds Universitet – Bengt Holmberg]

Trafikekonomisk analys av ny spårvagnstrafik alt. BRT-trafik i Lund [Skånetrafiken – Mattias Schiöth]

Analys av nytt prissystem för kollektivtrafiken i Sörmland [Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet – Oskar Jonsson]

K2 – Delprojekt 1 Finansiering och Styrning [K2 Lunds Universitet – Anders Wretstrand]

Thredbo 2014 – Paper om ersättningsmodell per påstigande mellan beställare och utförare av kollektivtrafiken [K2 Lunds Universitet – tillsammans med Anders Wretstrand]

2014
Upphandling E24 Pendeltåg - Ekonomisk analys [SL - Iveta Jirgensone]
Upphandling E21-23 Anbudsstöd trafikekonomi [SL - Iveta Jirgensone/Friederika Thorstenson]
Analys av beställningscentral för färdtjänsten i Sörmland [Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - Oskar Jonsson]
VBP-analys: Kostnads- och intäktsanalys [SL - Anja Tolgård Fagrell]
Kundundersökning bland färdtjänstresenärer [Lunds Kommun - Ronnie Kalén]
2013
Analys av serviceresor i Skåne [Skånetrafiken - Gunilla Blad]
Trafik- och samhällsekonomisk beräkning av spårväg i Lund [Spårvagnar i Skåne - Marcus Horning]
Anbudsstöd [MTR - Lars Brunius]
Organisation av trafikplaneringsprocessen i Örebro Kommun [Örebro kommun - Claes-Göran Classon]
Kundundersökning bland färdtjänstresenärer [Lunds Kommun - Ronnie Kalén]
2012
Trafikekonomisk analys av ny spårvagnstrafik alt. BRT-trafik i Malmö [Spårvagnar i Skåne - Joel Dahllöf
Trafikekonomisk analys av ny spårvagnstrafik alt. BRT-trafik i Lund [Spårvagnar i Skåne - Gösta Ahlberg]
Beräkning av tillgänglighet med kollektivtrafiken i Skåne [Region Skåne - Sten Hansen]
Uppdatering av bussmodellen för samhällsekonomiska kalkyler [Trafikverket - Christian Sachs]
Avtal mellan RKTM och Örebro om tätortstrafiken i Örebro [Länstrafiken Örebro - Thony Lundberg]
Nytt resecentrum i Örebro - skiss för utformning av bussterminal [Örebro Kommun - Anna Kero]
Samhällsekonomisk analys av utbyggnad av Bergslagsbanan m.fl.[Trafikverket/Ramböll -Yvonne Svanfelt]
2011
Analys av läge för ny bussdepå i Västerås [Västerås kommun - Karin Widén]
Trafikekonomsik analys av Lunds Stadstrafik [Lunds kommun - Ronnie Kalén]

 

 

     


Danielson & Co Trafikkonsult ABStengatan 26277 30  Kivik 
hemsida www.danco.seorg nr: 556560-5051