X
OM OSS

 

 

 

OM OSS

Anja och Hans på Danielson & Co är två mycket erfarna konsulter inom kollektivtrafikbranschen. Sedan 1998 arbetar vi i företaget med ett kortare avbrott på Vectura, som under tiden blev en del av Sweco. Anja arbetade som konsult även före 1998, i huvudsak med resandeundersökningar. Hans var efter en kortare konsultperiod under 15 år regionchef och vd på bussbolag.
Vi har alltid arbetat med att försöka utveckla kollektivtrafiken för att vinna fler resenärer. Det har handlat om att använda befintliga resurser på rätt sätt och om bärkraftiga satsningar för att öka attraktiviteten och därigenom konkurrenskraften. Vi är med i denna utveckling – som konsulter och idégivare.
Vår breda kunskap om kollektivtrafikens förutsättningar gör att våra konsultinsatser alltid är relevanta och förslagen realistiska både trafiktekniskt och ekonomiskt. Våra uppdragsgivare finns både inom offentlig och privat sektor – kollektivtrafikmyndigheter, statliga myndigheter, kommuner, landsting, regioner och trafikföretag.
xx
INRIKTNING
Vi sätter resenären i centrum i vårt dagliga arbete, trots att detta ofta är teoretiskt och tekniskt. Vi hjälper våra kunder att skapa och driva en kollektivtrafik som ger stor nytta till ett bra pris för både resenären och samhället. Vi vill hjälpa våra kunder med visionsarbete, målformulering, avtalskonstruktion, trafikupphandling, organisation, kvalitetsundersökning, prissättning samt företags- och samhällsekonomiska kalkyler. Målet är att vårt arbete skall stimulera en positiv utveckling av kollektivtrafiken.
Våra goda kontakter inom branschen gör att vi kan ta komplexa uppdrag. Vi kan sätta ihop grupper med experter.

Forskning och utbildning är en av hörnstenarna i framåtskridande. Att hela tiden delta i forskning och utveckling är en av de viktigaste faktorerna för att vara en bra konsult. År 2015-2018 deltar Hans i ett av forskningsprojekten organiserade inom K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Projektet heter ”Finansiering och styrning” och avser den framtida finansieringen och målstyrningen av kollektivtrafiken. Ett viktigt styrmedel är utformning av avtalen mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen.

xx
ARBETSOMRÅDEN
Organisation, avtal och upphandling
Trafikekonomi
Resandeprognoser, priser och intäkter
Undersökningar
Trafikplanering

 

 

     


Danielson & Co Trafikkonsult ABStengatan 26277 30  Kivik 
hemsida www.danco.seorg nr: 556560-5051