X

 

 

 

SPÅRVÄG I LUND

Lund skall införa spårvagnstrafik mellan centrum och de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordöst. Som ett delprojekt i statsbidragsansökningen gjorde Hans Danielson våren 2015 kapacitets- och driftekonomiska analyser för spårvagnstrafiken och jämförande kalkyler för BRT-trafik på samma sträcka.


Beställare: Skånetrafiken

 

 

 

     


Danielson & Co Trafikkonsult ABStengatan 26277 30  Kivik 
hemsida www.danco.seorg nr: 556560-5051