X

 

 

 

LUNDS FÄRDTJÄNST

Vi har under 2017 hjälpt Lunds kommun i upphandlingen av ny entreprenör för färdtjänst och beställningescentral.

Vi har sedan 2011 årligen gjort kvalitetsundersökningar av färdtjänsten i Lund. Undersökningarna görs som telefonintervjuer dagen efter det att resenären har gjort sin resa.

Under 2015 utredde vi alternativa sätt att organisera driften av färdtjänsten. Finns andra bättre alternativ än att upphandla en entreprenör som sköter både beställningscentralen och transporterna? Vi har i organisationsutredningen studerat restyper och resmönster med hjälp av beställningsdata för ett helt år.


Beställare: Lunds kommun

 

 

 

     


Danielson & Co Trafikkonsult ABStengatan 26277 30  Kivik 
hemsida www.danco.seorg nr: 556560-5051