X

 

 

 

K2 NATIONELLT KUNSKAPSCENTRUM FÖR KOLLEKTIVTRAFIK

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

K2 drivs av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI och finansieras av Vinnova, Trafikverket, Formas, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne.

K2 omfattar fyra delprojekt. Under 2015-2018 har Hans Danielson arbetat inom delprojekt 1 – ”Finansiering och styrning”.Stidien gäller affärsmodeller mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och deras trafikentreprenörer.

I september 2015 deltog Hans i den internationella kollektivtrafikkonferensen Thredbo 14 som hölls i Santiago de Chile. Anders Wretstrand och Hans hade skrivit ett s.k. ”paper” om effekterna av VBP-avtal, som presenterades på konferensen.

Beställare: K2 /Lunds Universitet

 

 

 

     


Danielson & Co Trafikkonsult ABStengatan 26277 30  Kivik 
hemsida www.danco.seorg nr: 556560-5051