X

 

 

 

JÖNKÖPINGS FRAMTIDA STADSTRAFIK

Jönköping växer snabbt och skall bygga ut sin stadstrafik i samband med att ett nytt trafikavtal börjar gälla år 2021. Hans Danielson har under 2017 hjälpt till att formulera mål för stadstrafiken och att kostnadsberäkna trafikalternativ. Stomlinjerna vill man trafikera med eldrivna bussar. Flera alternativa lösningar har analyserats.

Beställare: Jönköpings Länstrafik

 

 

 

     


Danielson & Co Trafikkonsult ABStengatan 26277 30  Kivik 
hemsida www.danco.seorg nr: 556560-5051